just watch finish 终极一班.
v. nice la.
but v. lame.
haha.

Top KO 榜

* Jiro Wang as Wang Da Dong 汪大東 KO.3
* Calvin Chen as Wang Ya Se 王亞瑟 aka Ya Se Wang 亞瑟王 (King Arthur) KO.3
* Yan Ya Lun as Ding Xiao Yu 丁小雨 KO.4
* Tang Yu Zhe as Lei Ke Si (Lex) 雷克斯 KO.2
* wu chun as chun 尊 KO.1 – 友情客串

The Class

* Lee Shu Yan as Huang An Qi 黃安琪
* Huang Xiao Rou as Sha Jie 煞姊 KO.13
* Zhang Hao Ming as Jin Bao San 金寶三 KO.135
* Cai Yi Zhen as Wu Xiong 五熊
* Cai Han Cen as Yun Han 雲寒 KO.7
* Gong Ji An as Ji An 技安
* Xie He Xian as Sha Yu 鯊魚
* Lu Jian Yu (陸建宇) as Xiao La 小辣
* Ke Tian Bei (柯天貝) as Bai Linda 白琳達
* Wang Huai Xuan (王懷萱) as Tao Zi 桃子
* Xu Zhi Yan (許智彥) as Zhu Pi 豬皮
* Chen Zhen Wei (陳振偉) as Fu Tou 斧頭
* Li Yi Hua (李衣驊) as Xia Ba 下巴
* Wang Qian Cheng (王巧琤) as Liang Zhi 兩指

haha.
next to go:
终极一家。

Advertisements

Anything to say?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s